Nevezetességeink

Római katolikus templom Római katolikus (Sarlós Boldogasszony) templom
Cím: Ady Endre u. 63.
Telefon: (95) 390-171

A falu régi, középkori templomát a török idők viszontagságai, pusztításai után, több kisebb javítást és átépítést követően lebontották. A mai, Sarlós Boldogasszony templomot 1769-ben építették, barokk stílusban.
A szabadon álló egyhajós, köríves záródású szentéllyel rendelkező épület bejárati homlokzata felett áll az összetett harang alakú, sisakos torony. A bejárati oldalon három ívnyílású, kosáríves, boltozott karzat található. A hajó felett csehsüvegboltozat látható. Az angyalokkal díszített szószéken a prédikáló Krisztust ábrázoló dombormű van. A berendezés, így a vöröskőből készített keresztelőkút a padok, a szentélyt záró kovácsoltvas rács és a főoltár is barokk. A szentély falképeit és a főoltárképet Cziráky László megbízásából 1779-ben Dorfmeister István festette. Az olajképen az angyalok serege által körülvett két összeölelkező asszony alakjában a művész Mária és Erzsébet találkozását mutatja be. a kép körüli falfestményeken az oszlopok előtt álló két alak Szent László és Szent István. Felül pedig látszatkupolát alkotott Dorfmeister. A mennyezetképen a Szentháromság, a boltozati csegelyeken a négy evangélista ülő alakja látható. A két ovális freskó közül a bal oldali Szent József halálát ábrázolja, a jobb oldalin egy börtönben ülő nőt angyal áldoztat meg. A képeket klasszicizáló díszítés veszi körül. A szószékkel szembeni Krisztus keresztelése falkép is Dorfmeister munkája.

Részletesebben...

Kálvária Kálvária

A kálváriát Cziráky József (1696-1742) felesége, Barkóczy Borbála építtette 1731-ben. A kálváriaépítmény alig kiemelkedő mesterséges magaslatát vakolt, meszelt téglafal szegélyezi.
A belső téren három fakereszt és Mária, Mária Magdolna, valamint Szent János evangélista kőszobrai állnak. A szobrokat homokkőből faragták.
Mivel a puha homokkő az elmúlt száz év alatt az időjárás miatt nagyon megkopott, az eredeti kőfeszületeket az 1900-as években fára cserélték, és bádoglemez corpusokat szegeztek rájuk.
Az asszonyok évszázadokig a kálváriánál imádkoztak, s a húsvéti körmenet is érintette.
A szakrális hely 1990-es évektől kezdődően magántulajdonban van (nem az egyház és nem az önkormányzat kezelésében áll). A kálvária meglehetősen elhanyagolt állapotban volt, ezért 1979 táján a Kálvária falazott részét felújították.
Az 1990-es évek elején, a Kanadából hazatelepülő Lukács Imre magára vállalta a felújítási költségeket és restauráltatta a kálváriát. Sajnos az 1996-1997-es években ismét lerobbant képet mutatott. Lukács Imre másodszor is jelentkezett támogatóként. A rekonstrukció során (1998-ban) eltávolították a falakról a régi vakolatot, s új külsőt kapott a téglaépítmény. Felújították a szobrokat, a kereszteket és elkészült a lépcsőhöz vezető járdarész.


Cziráky-kúria Cziráky-kúria

A későbbi kúria helyén egykor várkastély jellegű épület állt, elképzelhető, hogy a XVIII. században ennek anyagából építették fel a barokk stílusú kúriát, melynek falait egykor freskók díszítették. Az építkezés valószínűleg Cziráky (I.) József nevéhez köthető. A II. világháború után gépállomás és szolgálati lakások kaptak helyet benne. 1967-től a Celldömölk és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonába került, akik teljesen átalakították, a kor szellemének megfelelően díszítő elemeitől is megfosztották. Az eképp jellegtelenné tett épületben vegyesbolt és orvosi rendelő működött, később egy részében vendéglő nyílott.

Harangláb Harangláb

A kecskédi lakosság régi vágya volt, hogy községüknek temploma lehessen.
Takács Sándor 1918-ban alapítványt hozott létre, hogy annak gyarapodó jövedelméből valamikor majd templomot építsenek Kecskéden.
Bár a terv sosem vált valóra, 1923-ban elkészült a toronyláb, mai nevén harangláb, melyet még ebben az évben, július 8-án fényes ünnepség keretében felszenteltek. Az ünnepségre a virágokkal díszített harangot körmenet kíséretében vitték a toronyhoz, ahol Hánnig János kenyeri plébános tábori misét és ünnepi beszédet mondott. A rábakecskédiek ünnepélyét az is emlékezetessé tette, hogy ezen alkalommal volt náluk először mise.

A harangtornyot 1966-ban külsőleg renoválták, 1992-ben a község lakóinak segítségével sor került a teljes felújításra.

Részletesebben...

Kocsis-kereszt (2015) Szobrok és keresztek

Részletesebben...

Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta