Közlemények

Kenyeri településrendezési eszközök módosítása

Kenyeri településrendezési eszközök - kapcsolódó dokumentumok

Letöltés (RAR tömörítvény)...

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A közlemény letöltése...

Településrendezési eszközök módosítása

Tisztelt Lakosság! Kenyeri Községi Önkormányzathoz több területtel kapcsolatban településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemmel fordultak.

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz 2015. december 31-ig módosítható.

1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:

a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki Kenyeri község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi személy, akinek javára Kenyeri község közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Kenyeri község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.

2. A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:

A partnerek az Önkormányzat honlapján és a községi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a meglévő településrendezési eszközök módosításáról.

A tervezett módosítás az Önkormányzat / rendeletek fül alatt tekinthető meg, illetve közvetlenül letölthető erről a címről.

Kérem Önöket, hogy a tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban szíveskedjenek a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 9515 Kenyeri, Ady u. 72.) benyújtani 2015.szeptember 30. napjáig.

Vörös Andrea s.k.
jegyző

Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta