Közlemények

Kenyeri településrendezési eszközök módosítása

Kenyeri településrendezési eszközök - kapcsolódó dokumentumok

Letöltés (RAR tömörítvény)...

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A közlemény letöltése...

Településrendezési eszközök módosítása

Tisztelt Lakosság! Kenyeri Községi Önkormányzathoz több területtel kapcsolatban településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemmel fordultak.

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz 2015. december 31-ig módosítható.

1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:

a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki Kenyeri község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi személy, akinek javára Kenyeri község közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Kenyeri község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.

2. A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:

A partnerek az Önkormányzat honlapján és a községi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a meglévő településrendezési eszközök módosításáról.

A tervezett módosítás az Önkormányzat / rendeletek fül alatt tekinthető meg, illetve közvetlenül letölthető erről a címről.

Kérem Önöket, hogy a tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban szíveskedjenek a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 9515 Kenyeri, Ady u. 72.) benyújtani 2015.szeptember 30. napjáig.

Vörös Andrea s.k.
jegyző


Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta