Hagyatéki ügyek

Ügyleírás:
Hagyatéki leltár felvétele
Szükséges okiratok:
  -halotti anyakönyvi kivonat
  -öröklésre jogosultak adatai (nyomtatvány letölthető),
  -ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím,
  -gépkocsi esetében forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés),
  -takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb.
  -folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla estében számlakivonat,
  -ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén a folyósítási törzsszám,
  -ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás,
  -amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, vagyoni betéttel rendelkezett, úgy a Társasági Szerződés fénymásolata
  -végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata.

Az ügyet intéző osztály:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.


Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
Kenyeri, Ady u. 72.
ügyintézési időben

Ügyintéző:
Horváth Istvánné 95/390-003
Fax: 06-95/ 390-003

Ügyintézés határideje és díja
A hagyatéki leltárt a jegyző a vagyonról való tudomásszerzést követően 30 napon belül elkészíti. A hagyatéki eljárás illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
  Nyilatkozat
  Öröklésre jogosultak adatai

Az alkalmazott jogszabályok:
  2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról   29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről   2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók
A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával. Tájékoztatom, amennyiben a fentiekben felsorolt iratok, adatok rendelkezésre állnak, úgy a leltár felvétele céljából legyen szíves ügyfélfogadási időben felkeresni hatóságomat. A leltár elkészítésére ügyfélfogadási időn kívül is van lehetőség, ez esetben az ügyintézővel (telefonon) történő előzetes időpont egyeztetés szükséges.
A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban
  - belföldön fekvő ingatlan,
  - belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
  - lajstromozott vagyontárgy van (pl.: hajó, repülő)
  - a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,
  - a hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte. A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó- és érték-bizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik.
Abban az esetben, ha az elhunyt ingatlan tulajdonnal és kötelező leltározás alá tartozó ingó vagyonnal sem rendelkezett, úgy a honlapunkról letölthető "Nyilatkozat" nyomtatványt kitöltve, aláírva postai úton is visszajuttathatja részünkre.

Nyilatkozat hagyatékhoz (letöltés pdf formátumban)

Öröklésre jogosultak adatai (letöltés pdf formátumban) 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta