Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

Szükséges okiratok:
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
-a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
- árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
- álláskeresési ellátás határozatát,
- 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,
- nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
- Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kenyeri községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.
Tel: 95/390-003.

Kemenesmagasi községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmagasi Kirendeltsége
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.
Tel: 95/480-001.

Vönöck községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Vönöcki Kirendeltsége
9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.
Tel: 95/485-001.

Csönge községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Csöngei Kirendeltsége
9513 Csönge, Dózsa u. 23.
Tel: 95/395-001.

Szergény községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Szergényi Kirendeltsége
9522 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Tel: 95/482-001.

Pápoc községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Pápoci Kirendeltsége
9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Tel: 95/392-001.

Kemenesszentmárton községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesszentmártoni Kirendeltsége
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40.
( Minden héten kedden: 08 órától 12 óráig)

Ügyintézés határideje és díja
21 nap, illetékmentes

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Letöltés: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem (docx)
Letöltés: Nyilatkozat kérelmekhez (docx)

Az alkalmazott jogszabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Jogosultság feltételei:
A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
- A nyugdíjminimum 130%-át, amely 37.050.-Ft,
- A nyugdíjminimum 140%-át, amely 39.900.- Ft, ha

a) - a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
b) - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
c) - ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.
- a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
- a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
- a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
- akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában
b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában Erzsébet utalványt biztosít gyermekenként 5800.- Ft értékben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
- a gyermek tartására köteles, és
- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A pénzbeli ellátásra való jogosultság mellett évente 2 alkalommal augusztus és november hónapra pótlék kerül folyósításra.

A gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása
- a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,
alacsony foglalkoztatottság tekintetében - aktív korúak ellátására való jogosultság vagy álláskeresőként történő nyilvántartásról szóló igazolás,
- lakókörnyezet, lakáskörülmény tekintetében elvégzett környezettanulmány alapján kerül megállapításra.
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta