Anyakönyvi ügyek

TÁJÉKOZTATÓ a hatósági bizonyítvány, -igazolás kiadásának rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági bizonyítvány kiadásáról szóló jogszabályok megváltoztak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83.§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban: Ket.) a jegyző csak az alábbi két esetkörben jogosult hatósági bizonyítvány illetve igazolás kiadására:

   - jogszabályokban meghatározott esetekben, amikor a jogszabályok kifejezetten a jegyzőt nevesítik a hatósági bizonyítvány kiadására illetékes hatóságként,

   - a jegyző hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan.

A hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó ügyintézési határidő:
a Ket. 83.§ (3) bekezdése alapján 10 nap.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján az eljárás illetéke 3000 forint.

A hatósági bizonyítvány kiadása kérelemre történik.
A kérelemben meg kell jelölni:
   - a kérelmező személyes adatait (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcíme);
   - az igazolni kívánt tényt, adatot, állapotot;
   - mely szervnél, milyen eljárásban és milyen célra kívánja felhasználni.


Vörös Andrea
jegyző

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta