Anyakönyvi ügyek

TÁJÉKOZTATÓ a hatósági bizonyítvány, -igazolás kiadásának rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági bizonyítvány kiadásáról szóló jogszabályok megváltoztak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83.§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban: Ket.) a jegyző csak az alábbi két esetkörben jogosult hatósági bizonyítvány illetve igazolás kiadására:

   - jogszabályokban meghatározott esetekben, amikor a jogszabályok kifejezetten a jegyzőt nevesítik a hatósági bizonyítvány kiadására illetékes hatóságként,

   - a jegyző hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan.

A hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó ügyintézési határidő:
a Ket. 83.§ (3) bekezdése alapján 10 nap.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján az eljárás illetéke 3000 forint.

A hatósági bizonyítvány kiadása kérelemre történik.
A kérelemben meg kell jelölni:
   - a kérelmező személyes adatait (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcíme);
   - az igazolni kívánt tényt, adatot, állapotot;
   - mely szervnél, milyen eljárásban és milyen célra kívánja felhasználni.


Vörös Andrea
jegyző
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta