Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Ügyleírás:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Atv.) előírásai szerint:

  - az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. A fentiek be nem tartása esetén, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) számú kormányrendelet alapján a jegyző állatvédelmi bírságot szab ki, valamint az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelt alapján meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Az állattartás helyi szabályairól szóló 42/2004. (XII.14.) számú helyi rendelet írja elő Debrecen közigazgatási területén az állattartási létesítmények elhelyezéséhez szükséges védőtávolságokat.

Illetékesség
Kenyeri közigazgatási területe

Szükséges okiratok:

Az ügyet intézi:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
Kenyeri, Ady u. 72.
Ügyfélfogadási időben

Ügyintézés határideje és díja
30 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
Az elsőfokú közigazgatási hatósági határozat elleni fellebbezési eljárás után fizetendő illeték mértékére vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik, mely szerint az, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 400,- Ft., de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. A lakossági közérdekű bejelentés illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók


Az alkalmazott jogszabályok:

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket. );
 • 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáró
  l
 • a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelet
 • az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet
 • az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet
 • 8/1999. (VIII. 13.) Köm- FVM- NKÖM- BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
 • 15/1969.(XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
 • 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
 • 64/1998.(XII.31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
 • 32/1999.(III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának  állatvédelmi szabályairól
 • 41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról,
 • 10/1999.(XI. 17.) a települési környezet védelméről szóló Kenyeri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete

Egyéb fontos tudnivalók

Felhívom a figyelmét, hogy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint:
"Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell."


Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta